Głosowanie

Etap 1

Etap 1

Zgłoszenia dworców
do konkursu

Etap 2

Etap 2

Ankieta

Etap 3

Etap 3

Głosowanie
finałowe

Laureaci oraz wyniki konkursu