Głosowanie

Etap 1

Etap 1

Zgłoszenia dworców
do konkursu

Etap 2

Etap 2

Ankieta

Etap 3

Etap 3

Głosowanie
finałowe

Aktualnie realizowany jest etap
Tour de station


Jest to weryfikacja zgłoszeń oraz audyt wybranych obiektów i ocena zebranych propozycji. Już niebawem nastąpi etap nominacji do finału.